WERF
BRANDWEER Roggestraat

Op deze website wil de brandweer haar buren, bezoekers en leveranciers informeren over de bouwwerf aan de brandweerkazerne in de Roggestraat in Gent. De werf start op 1 februari 2022 en eindigt in de tweede helft van 2023. Je vindt hier nieuws over de bouw, info over de bereikbaarheid van de kazerne voor bezoekers en leveranciers, antwoorden op veel gestelde vragen (FAQ) en contactinformatie.

Wat bouwen we?

De werf bevindt zich volledig op het terrein van de brandweerkazerne, ter hoogte van het huidige parkeerterrein. Daar zal een nieuwe aanbouw tegen de kazerne worden gezet. De bouw wordt volledig uitgevoerd door Stadsbader NV.

De brandweer voorziet meer ruimte voor stelplaatsen voor voertuigen, materiaal, werkplaatsen, kantoren, leslokalen en de jeugdbrandweer. Er komt een nieuw onthaal met een brandweerinformatiecentrum erbij, waar we kinderen en andere bezoekers tips zullen geven om brandveilig te leven. Er is ook een crisiscel voorzien. Die wordt gebruikt bij grote incidenten of rampen waarbij verschillende disciplines en diensten moeten overleggen.

In functie van de duurzaamheid voorzien we een groot aantal zonnepanelen en een groendak. We hergebruiken regenwater maximaal en filteren ons vervuild water met een koolwaterstofafscheider. Onder het gebouw komt een extra stuk ondergrondse parking. Zo compenseren we het verlies van onze bovengrondse parking en voorkomen we extra parkeerdruk in de wijk.

Waarom bouwen we?

De brandweerkazerne in de Roggestraat in Gent bestaat 15 jaar. In 2007 verhuisde de Gentse brandweer van de kazerne in de Academiestraat naar de nieuwe kazerne in de Roggestraat. De nieuwe kazerne was ontworpen als hoofdpost voor de brandweer van Gent.

In 2015 werd de brandweer hervormd en gingen de verschillende brandweerkorpsen op in hulpverleningszones. De brandweer van Gent maakt sindsdien deel uit van Brandweerzone Centrum.

De kazerne in de Roggestraat is door die zonevorming het kloppend hart geworden van de logistiek, het voertuigenonderhoud, de dispatching en de administratie van de hulpverlening in 18 gemeenten. Het gebouw was daar niet op voorzien. Daarom besliste de hulpverleningszone om met een uitbreiding meer werkruimte te creëren op het terrein van de brandweer.

Wanneer bouwen we?

De werf start in februari 2022 met verschillende voorbereidende werken. Zo wordt er eerst een parkeerterrein voor personeel en bezoekers aangelegd op de FNO-site. De verschillende grote bouwfases vind je terug in de tijdlijn hierboven.

Het doel is om het nieuwe gebouw in de tweede helft van 2023 klaar te hebben. Net als bij elke werf kan die timing nog veranderen, bijvoorbeeld door onvoorziene problemen of weersomstandigheden.

De meeste werken vinden plaats van maandag tot vrijdag tussen 6.30 uur en 17.30 uur. Uitzonderlijk kan er op zaterdag gewerkt worden tussen 7 uur en 15 uur, maar dat zal niet standaard zijn. Op zondag wordt er in principe niet gewerkt, behalve bij noodgevallen.